Samferdselsstrategien for nye Trøndelag lagt fram

Vil prioritere godstransport i nye vegprosjekt

Trøndelag fylke har ikke nok penger til å ta igjen etterslepet på vegene sine. Den nye samferdselssjefen varsler derfor at vegsatsing må skje der varetransporten har størst behov.

Øker mest Transport av varer og gods har doblet seg siste 25 år, og veksten fortsetter i åra framover. Selv om det ikke er ønsket, vil det meste av veksten komme på veg. Det betyr at gods- transporten må tas mer hensyn til i framtidas samferdselspolitikk. Her er et vogntog i ferd med å kjøre av fylkesveg 760 og inn på E6 i Grong.  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

STEINKJER: – Godstransporten har savnet en egen satsing i samferdselspolitikken. Derfor ønsker vi å løfte opp denne sektorens behov i samferdselsstrategien fram mot 2030.