Kystlaget bruker over 200 dugnadstimer i året på å bringe M/K Straumingen tilbake i praktstand

– Du kan ikke se på dette som jobb

I over 60 år har M/K Straumingen gått langs kysten av Norge. Jøa kystlag gjør sitt for at skuta kan holde seg flytende i over 100 år til.

En livsstil Peder Øystein Slåttøy og Morten Pedersen i full gang med å tekke båtdekket slik de gjorde det i gamle dager.  Foto: BJØRN TORE NESS

Alt er etter gammel oppskrift.

Peder Øystein Slåttøy, båtbygger
NAMDALSAVISA

FOSNES: M/K Straumingen så dagens lys i 1955 ved Vik båtbyggeri. Fra 1969 til 1994 var den 60 fot lange krysseren eid av Arnt Hansen i Nusfjord, som var båtens tredje eier. Fra 1994 til 2005 hørte den til i Hammerfest, der Arnt Hansens sønn Torstein var høvedsmann. Etter at båten i 2005 ble tatt ut av fisket gjennom strukturkvoteordningen, havnet den i Namdalen og hos Jøa kystlag.