Kunnskapsrikt og interessant på konferansen Blå mat – grønn logistikk

Belyste tanker og utfordringer

– Vi vet at det er mulig, spørsmålet er om det er vilje, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus.

Orienterte Sindre Ulstein Lid og Erika Marlen Støylen fra Kystverket hadde tatt turen for å informere om insentivordninga som gir prosjekter støtte for å overføre gods fra veg til sjø.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Under konferansens siste dag innledet havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus med innlegget «Sjømateksport på kjøl – et midtnorsk kinderegg». Der fortalte han litt mer konkret om Nord-Trøndelag Havn IKS, og hvor langt prosessen har kommet.

– Vi er i gang med bygging, og til årsskiftet skal kai og rampe stå klar, sier han.

Konsesjoner for transport

Han mener planene kan være med på å skape en del positive ringvirkninger i regionen.

– Hva om det blir så utfordrende at næringslivet velger å flytte slakteri og foredling nærmere markedet, sier han, og stiller samtidig spørsmålet om hva kysten vil være uten dem.

– Kan vi da tro på at havet er framtida?

Han er ikke i tvil om at tida er moden for bærekraftig og supplerende transport for laks.

– Kanskje er det på tide å utfordre politikerne, og stille spørsmålet om det bør bli konsesjoner for sjøtransport?

– Når hele havrommet skal brukes, hvorfor ikke bruke noe til selve transporten?

Dekkerhus er klar på at havnene ønsker å bidra til vekst og utvikling, og han påpeker at det å realisere sjøtransporten vil være med på å beholde og øke verdiskapinga i regionen.

– Vi vet at dette er mulig, spørsmålet er om det er vilje. Hvor lenge skal vi vente? Tida er moden om mange nok vil det. Sjøtransport er vegen å gå.

Interessant Roar Melum, regionsjef Norsk Lastebileier-Forbund, holdt innlegget «Lastebilsjefen spør og realitetsorienterer». – Det er lett å si amen etter en slik konferanse, sier han – før han påpeker hvor viktig det er med samarbeid.  Foto: Lena Erikke Hatland

 

– Det må samarbeides

Etter innlegget til havnedirektøren informerte Kystverket om insentivordninga.

Den er et virkemiddel for å styrke sjøtransportens konkurransekraft og bidra til målet om å overføre mer gods fra veg til sjø. Den ble lansert i februar i år, og søknadsfristen for tilskudd er 15. mai. Det er redere som kan søke om støtte til etablering av nye sjøbaserte ruter.

Flere ganger i løpet av konferansen ble det påpekt at næringa er nøkkelen til suksess. Særlig av siste foredragsholder, Roar Melum, regionsjef i Norsk Lastebileier-Forbund.

– Framtida ligger i å se de store linjene i samarbeidet, sa han, før han tok opp nye tema som organisert kriminalitet, nærmere bestemt kabotasje.

– Næringa må ta ansvar. De skulle vært her og bidratt til at dette går i orden, sa han.

Før konferansen var over var det oppsummering og prat om vegen videre. Der sa Geir Berg fra Flowchange AS at han ønsker en mer føre var-innstilling.

– I Norge ventes det altfor lenge før det tas grep. Vi må definere behovet for forandring, og jobbe sammen de neste åra, sa han – og stilte samtidig spørsmål med om det går an å diskutere å legge mer av prosessen med laks lokalt.

Terje Sørvik forsikret om at fylkeskommunen kommer til å bidra i prosjektet, og at det har vært nyttig for politikerne å delta på konferansen.

Viktig Paul Ingvar Dekkerhus var fornøyd etter konferansen under Skreifestivalen, men skulle gjerne sett enda flere hoder i salen. – Det må vi jobbe med til neste år, så flere skjønner hvor viktig dette er, sier han.  Foto: Lena Erikke Hatland

 

Bellona med i prosjektet

I oppsummeringa ble det påpekt at søknadsfristen kommer veldig raskt, men at det er flere som har trua på at en søknad kan komme på plass. På spørsmål om deltakerne tror det vil lykkes å få sjømattransporten på kjøl innen fem år var det et enstemmig ja.

I løpet av konferansen var også Siri Hatland i Kystrederiene og Egil Ulvan Rederi på talerstolen, og avslutningsvis takket arrangør Paul I. Dekkerhus for to lærerike dager.

– Egentlig er jeg litt stolt, og jeg synes det er veldig artig at vi får til dette her, sier han, før han kommenterer at han gjerne skulle sett flere i salen.

– Men jeg er godt fornøyd med det vi har greid å belyst i løpet av disse dagene.

Han forteller at Bellona, ved Jan Kjetil Paulsen, er interessert i å være med i prosjektet.

– Det er en fantastisk miljøorganisasjon som prøver å skape forståelse, og jeg tar gjerne en tur til Oslo for møte med dem.