Innrømte å ha fyllekjørt – ble frifunnet

Mannen i 50-årene sto tiltalt for promillekjøring etter å ha rygget inn bil. Han erkjente straffeskyld – men ble frifunnet av Namdal tingrett.

ERKJENTE STRAFFESKYLD I et politiavhør erkjente namdalingen straffeskyld – men kunne ikke huske å ha kjørt bil den aktuelle dagen. Han ble frifunnet i Namdal tingrett.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Hendelsen skriver seg tilbake til midten av mai i fjor. Da oppsøkte mannen fra Midtre Namdal et butikksenter ikke langt unna bopelen sin. Ekspeditøren syntes det luktet alkohol av kunden, og registrerte også at han rygget borti en annen bil som sto parkert utenfor senteret før han kjørte fra stedet.

Etter å ha konferert med andre ansatte på butikksenteret, ble politiet kontaktet om den mulige promillekjøringa. Politiet oppsøkte tiltalte, det ble tatt blåseprøve og senere blodprøve av mannen. Resultatet viste at mannen hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,54 promille.

Husket ikke kjøretur

I retten erkjente mannen å ha inntatt noen pils til maten den aktuelle formiddagen, men kunne ikke erindre at han hadde kjørt bil. Han forklarte imidlertid at han inntok brennevin da politiet kom til boligen hans.

Tingretten fant det faktiske hendelsesforløpet bevist ut over enhver rimelig tvil. Men ettersom det dreide seg om et forholdsvis langt tidsforløp uten klare observasjoner av tiltaltes handlinger, fant de det ikke bevist at tiltalte hadde over 0,2 i promille da kjøreturen ble foretatt.

Tingretten har imidlertid dømt namdalingen for kjøring uten gyldig førerkort, ettersom mannen tidligere er blitt fratatt retten til å kjøre motorvogn for alltid.

Stjal ventilasjonsrør

Mannen sto også tiltalt for å ha stjålet noen ventilasjonsrør fra en person som drev med oppussingsarbeider. Tingretten fant dette bevist ut over enhver tvil, og dømte tiltalte for overtredelse av straffelovens paragraf 323 første ledd.

En enstemmig dom frifinner mannen for tiltalen om fyllekjøring, men tiltalte domfelles for ett tilfelle av kjøring uten gyldig førerkort og et mindre tyveri.

Tingretten mener dette kvalifiserer til ei bot på 15.000 kroner, subsidiært 30 dager i fengsel.