Rotter seg sammen på jakt etter bolig

Har du hatt uønsket besøk av rotter og mus? Vel, da er du ikke alene.

UØNSKET GJEST I løpet av året vil opp mot 300 boliger få uønsket besøk av gnagere som rotter og mus.  

NAMDALSAVISA

I løpet av året vil opp mot 300 boliger i Trøndelag få uønsket besøk av rotter og mus. Særlig på denne årstiden liker gnagerne seg innendørs.

– På de to første månedene av året har vi allerede fått meldinger fra flere fortvilte kunder som har oppdaget ubudne gjester i boligen sin, sier Simon Andre Olsen. Han er rådgiver i Gjensidige og har ansvar for skadeforebygging.

Gjensidige anslår at opp mot 300 boliger i Trøndelag vil få så store skader at huseierne melder det som en forsikringssak. Gnagerne kan komme til å ødelegge for rundt 10 millioner kroner bare i Trøndelag i år. I tillegg kommer alle skadene som ikke blir meldt inn.

Skadene varierer fra mindre utbedringer til totalrenoveringer i millionklassen.

– Døde dyr og avføring kan gi store luktproblemer. I tillegg spiser de alt de kommer over og kan ødelegge isolasjon, rør og elektriske anlegg, sier Olsen.