Sp-Dille vil styrke Forsvaret

Randi Dille, som er nestleder i Nord-Trøndelag Senterparti, føler fokuset på det norske forsvaret er for dårlig.

PÅ TALERSTOLEN Randi Dille (Sp) mener det trengs mer fokus på Forsvaret. 

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: I hennes innlegg under generaldebatten på Sentepartiets landsmøte, tok namsosingen til orde for å øke fokuset rundt Forsvaret.

– Ulike interessekonflikter bidrar til å skape usikkerhet om hva som skjer fremover. Både øst og vest for oss er det sterke stormakter som viser seg frem med jevne mellomrom. 

Videre mener Dille at trusselbildet har endret seg, noe som blant annet vises ved at NATO ber om mer midler.

– NATO ber oss bevilge mere midler både til dem og til oss selv, fordi NATO også ser at trusselbilde har endret seg. Norge må også selv ha fokus på å ha et eget operativt forsvar. Et godt forsvar. 

– Vi har aldri brukt så mye penger på forsvar som nå, men det er ikke nok.  I programmet vi skal vedta ønsker Senterpartiet å øke bevilgningene til to prosent av BNP, sa Dille under landsmøtet.

Hun mener også at en egen Heimvernutdanning er på sin plass.

– Vi må ikke glemme at vi også har et Heimevern som skal fungere, og skal det fungere må den nye teknologien innføres der, og da kreves opplæring og det må trenes og øves.  Vi må la Hæren og Heimevernet  få en sterkere status, ved å blant annet opprette en egen Heimevernutdanning.