Generalsekretæren tvunget til å gå

Inge Andersen fratrer som generalsekretær i Norges Idrettsforbund etter ønske fra styret.

på rænnet Generalsekretær i Norges idrettsforbund Inge Andersen roste rennleder Eva Westum Kveli og Flyktningerennet under sitt besøk i fjor. 

NAMDALSAVISA

Andersen har vært generalsekretær i forbundet siden 2004.

- Mye å takke ham for

- Inge Andersen har gjort en stor innsats for norsk idrett. I hans 13 år som generalsekretær i Idrettsforbundet har norsk idrett opplevd en formidabel vekst både sportslig, organisatorisk og økonomisk. Den norske idrettsmodellen med fokus på idrettsglede for alle er mye Inges fortjeneste. Norsk idrett har mye å takke ham for. Inge har i alle disse årene arbeidet tett med idrettens tillitsvalgte, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og har vært en god og lojal medarbeider for den øverste valgte ledelsen i forbundet, sier idrettspresident Tom Tvedt i ei pressemelding som ble sendt ut mandag kveld.

Tvedt sier idrettsstyret mener tiden likevel er inne for å slippe til nye krefter, og at det er en samlet vurdering for utviklingen av norsk idrett fremover som gjorde at man i helgen innledet samtaler med Andersen om en avgang.  I forkant av dette har Idrettsstyret og generalsekretæren i fellesskap brukt noe tid på å evaluere hva som vil være best for Idrettsforbundet på lang sikt.

- Dialogen om avviklingen av ansettelsesforholdet har foregått i en god atmosfære, sier Tvedt.

Sluttavtale

Siden det er Norges Idrettsforbund som har anmodet Andersen om å slutte, utløser avgangen en sluttavtale etter ansettelsesavtalene av 2004 og 2015.

- Jeg har hatt 13 givende og minnerike år som øverste administrative leder i Norges Idrettsforbund. Når idrettsstyret ber meg om å slutte, skjer det med en viss porsjon vemod. Samtidig ønsker jeg ikke å stå i veien for idrettsstyrets ønske om fornyelse, sier Andersen og fortsetter:

- Det er den daglige kontakten med flotte mennesker jeg vil savne aller mest. Jeg vil takke alle dyktige medarbeidere jeg har jobbet med, og ikke minst alle de engasjerte og flinke tillitsvalgte jeg har hatt gleden av å bli kjent med – fra klubbnivå, via kretser og forbund, til idrettsstyret. Når jeg nå slutter i jobben, skjer det med de varmeste følelser og de beste ønsker for norsk idrett videre.