Vil ha kandidater til jordvernpris

Den nasjonale jordvernprisen deles ut for første gang i 2017. Fylkesmannen ber om forslag på aktuelle kandidater i Nord-Trøndelag innen 27. mars.

KONTAKTPERSON: Anne Berit Lein hos Fylkesmannen. 

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Kandidater til prisen er fylkeskommuner og kommuner som tar aktive grep i regionale planer, i kommune- og reguleringsplaner, eller som får gode resultater i samarbeid eller partnerskap med andre aktører. Samarbeidsaktørene kan være ulike parter innen offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller andre organisasjoner. Prisen er et tiltak i den nasjonale jordvernstrategien som Stortinget vedtok i 2015.

Den nyoppretta prisen skal deles ut annethvert år og skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og planer som legger til rette for at kommunene i mindre grad omdisponerer dyrka og dyrkbar mark, men i stedet finner gode alternativ i planlegginga. Prisen skal løfte fram gode ideer og eksempler på tiltak, planer og strategier som bidrar til å ta vare på produksjonsarealene.

Regjeringa tar sikte på at prisen første gang deles ut i løpet av sommeren 2017. Juryen består av blant andre landbruks- og matminister Jon Georg Dale.