Ekstra midler til korps

Alle lag og foreninger i Trøndelag kan søke om støtte fra SpareBank 1 SMN.  Denne våren har banken satt av én million kroner ekstra til skole- og kombinertkorps.

kan søke midler Sparebank1 SMN utvider ramma for støtte, spesielt med tanke på korps. Her fra øvelse med Nærøysundet musikkorps.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: - Mai måned ville vært ganske trist uten innsatsen korpsene gjør for lokalsamfunnet. Derfor har vi valgt å slå på stortromma for de glade musikantene denne våren. Vi ønsker å støtte miljøet, ildsjelene og dugnadsarbeiderne, sier banksjef Ole Anders Olsen.

Selv om banken denne gang gir litt ekstra til korps, presiserer Olsen at de fortsatt vil støtte andre gode formål innen idrett, kultur, miljø og humanitært arbeid.

- I år får vi muligheten til å bidra med enda mer, og det vil særlig komme barn og unge til gode. Vi ønsker å stimulere til aktiviteter som skaper bredt engasjement og som når mange. For oss er det viktig at så mange som mulig blir med på å skape aktivitet og utvikling i hele regionen, sier Olsen.

Men det begynner å haste; søknadsfristen er 1. april.