Namdalseid investerer fem millioner kroner i kloakknettet

Legger ned renseanlegg

De utdaterte renseanleggene på Korsen, Ørstu og Sjøhaugen rives til fordel for nye pumpestasjoner. – Miljøtiltak, sier teknisk sjef.

DET GRAVES Pumpeledningen, på totalt fire kilometer, mellom Korsen og Storåsen blir ferdigstilt senest i april.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Onsdag denne uka starter jobben med å frakoble det gamle Sjøhaugen renseanlegg på Statland. De neste to ukene skal renseanleggene på Korsen og Ørstu frakobles.