Vikna kommune vil heve den digitale kompetansen blant seniorene

Lærer for å lære bort

I en verden der det meste foregår på internett, kan det være krevende å henge med. Vikna kommune har nå startet kursing av pensjonister, som videre skal kurse andre pensjonister.

På kurs: Hans Petter Hansvik (kursholder), Ann Heidi Buvarp, Halvor Prestvik, Aud Dekkerhus, Solbjørg Ulriksen, Pål Christian Bruseth, Rita Bondø, Ragnhild Fiskum, Ruth Enstad, Bjørn Ramfjord, Astrid Jonassen og Solveig Henriksen. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Kommunen ønsker å bidra til at den godt voksne delen av befolkninga får opplæring i å bruke de vanligste digitale verktøyene. Og med 30.000 i midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har prosjektet med å kurse ivrige frivillige kommet godt i gang.