Kaotisk Kystgruppemøte der kommunereform naturlig nok var et stort tema

Uenighet om vegen videre

Det er stort meningssprik imellom politikere og kommuner om vegen videre mot Stortingets vedtak om sammenslåing av de fire kommunene i Ytre Namdal.

DISKUTERTE KOMMUNESAMMENSLÅING: Det ble et kaotisk møte i Kystgruppen der orienteringssaker ble gjort om til saker det skulle stemmes over. I tillegg kom det klart fram at politikerne i de tre kommunene er milevidt fra hverandre i spørsmålet om kommunestruktur. 

NAMDALSAVISA

LEKA: Stortinget vil etter all sannsynlighet fatte et vedtak om sammenslåing av kommunene Vikna, Bindal Nærøy og Leka før de tar sommerferie.