Kjøper og leier tomter i Stakkskaret

NAMDALSAVISA

VIKNA: Vikna kommune og Sikkerhetssenteret Rørvik AS er enige om en avtale om kjøp og leie av to tomter i Stakkskaret. Sikkerhetssenteret får kjøpe ei tomt på ett dekar for oppføring av et bygg til undervisnings- og kursvirksomhet.

I tillegg får senteret leie et areal på 7,5 dekar som øvingsområde, et areal som også Vikna kommune bruker til samme formål.

Tomta selges for 350 kroner per kvadratmeter og årlig leiepris for det øvrige arealet er 60.000 kroner. Avtalen skal godkjennes av kommunestyret.