Ledigheten går ned i Nord-Trøndelag

Ledigheten fortsetter å gå ned i Nord-Trøndelag.

Nav Namsos FOTO: BJØRN TORE NESS 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ved utgangen av mars var det 1.540 helt ledige arbeidssøkere i fylket. Dette er 298 færre enn på samme tid i fjor, og gir en nedgang på 16 prosent.

Totalt er 2,2 prosent av arbeidsstyrken i fylket helt ledige. I tillegg er det registrert 813 delvis ledige og 552 personer på tiltak.

Ledigheten har gått ned innenfor de fleste yrkesgrupper, og innenfor samtlige av de bransjene som sysselsetter flest.

Bygg og anlegg har 16 prosent færre ledige, butikk og salgsarbeid 17 prosent færre ledige, og helse- pleie og omsorg en nedgang på 13 prosent.

Målt i antall har industrien klart størst reduksjon med 126 færre helt ledige nå enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer 33 prosent nedgang.

– Det gode arbeidsmarkedet fortsetter. Spesielt gledelig er det at vi ser ny optimisme innenfor industrien, med de nye oppdragene til Kværner Verdal. Når de lykkes har det store ringvirkninger for regionen. Det nærmer seg også høysesong for bygg og anlegg, så her vil det også bli enda mer aktivitet i månedene som kommer, sier Vegard Rydningen, fylkesdirektør i NAV Nord-Trøndelag, i en pressemelding.

Størst nedgang i Vikna

Blant kommunene er det kun Frosta, Verran, Lierne og Fosnes som har økning i ledigheten. Lierne øker mest, med 79 prosent, som utgjør 11 flere ledige.

Av bykommunene har Verdal og Namsos størst nedgang i ledigheten, med henholdsvis 19 og 22 prosent. Steinkjer og Stjørdal har ikke like kraftig reduksjon, men også her er det henholdsvis 4 og 7 prosent færre helt ledige.

Vikna er den kommunen med klart størst ledighetsreduksjon med 67 prosent. Her er det 76 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, da oppdrettsnæringa måtte ty til permitteringer på grunn av problemer med lakselus.

Fortsatt ledige sommerjobber

Det er registrert 568 stillinger i mars, 13 prosent flere enn på samme tid i fjor. Flest jobber er det innenfor helse, pleie og omsorg, undervisning, bygg og anlegg, industri og serviceyrkene. Det er også flere muligheter innenfor butikk og salgsarbeid, reiseliv og transport, og ingeniør og IKT.

– Det er fremdeles utlyst en del sommerjobber. Jeg vil igjen oppfordre ungdommer til å orientere seg om mulighetene som er og søke. Samtidig er det viktig å vite at veldig mange sommerjobber lyses ikke ut, men formidles gjennom direkte kontakt med arbeidsgiverne, sier Rydningen.