Klikk og se hvor det blir asfalt

Bruk det interaktive kartet og se hvor det blir asfalt i sesongen 2017. Til sammen skal det asfalteres 216 km fylkesveg og 25 km riksveg.

Se hvilke strekninger som blir asfaltert i 2017.Kreditering: Statens vegvesen

MYE ASFALT: Aldri tidligere har Statens vegvesen lagt så mye asfalt som det vil bli gjort i år. Det største løftet i Namdalen vil være ny asfalt på fylkesvegen gjennom Sørli. På Fv 17 vil det bli lagt drøyt 23 kilometer med asfalt fordelt på flere strekninger i Namdalseid, Namsos, Overhalla og Høylandet.  Foto: Tor Ivar Viken

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ny asfalt på vegene har mye å si for trafikksikkerhet, veggrepet som sikrer fremkommelighet og for kjørekomfort.

Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveger. De gjør dette ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil og får ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket. Slik kan de se utviklingen over år.


2017 blir et rekordår for asfalt i Nord-Trøndelag

2017 blir et rekordår for asfalt i Nord-Trøndelag

Fv 765 fra Eidet i Nordli til svenskegrensa blir den namdalske «asfaltvinneren » i år. Over fem mil på fylkesvegen gjennom Sørli skal få ny asfalt i løpet av sommeren. I Ytre Namdal blir det derimot ikke lagt en eneste meter med ny asfalt.

 

– Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990 og har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene er grunnlaget for prioriteringene våre, dvs. hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier leder for asfaltseksjonen, Thor Asbjørn Lunaas.

Klikkbart kart
I Nord-Trøndelag har fylkeskommunen bevilget 200 millioner kroner til asfaltering av fylkesveger.

På det klikkbare kartet kan du se nøyaktig hvilket asfalttiltak som blir utført i nærheten av deg.

– Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard, sier Lunaas.

Vegvesenet har fire ulike tiltak:
1. Asfaltering: Her legges det ny asfalt.
2. Stedvis oppretting/lapping: Vi tar områdene med størst behov.
3. Planfresing: Vi freser bort spor. Her legger vi ikke ny asfalt.
4. GS-veg (gang- og sykkelveg): Asfaltering av gang- og sykkelveg.

Starter om en måned – ta hensyn
Asfaltarbeidet begynner i mai, og avslutter sesongen i september/oktober.

Når asfaltsesongen starter, ber Lunaas trafikantene om å ta hensyn til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene langs vegen. Hvert år oppstår det trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet.