Vil utvide vannforsyninga

VANNRESERVE: Det skal etableres krisevannforsyning fra blant annet Havikvatnet.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Etter forslag fra Siri Andreassen Devik (SV) har kommunestyret i Namsos gitt rådmannen i oppdrag å utrede muligheten til å utvide det kommunale vannledningsnettet slik at det også kan leveres vann til Hovika og Sandvika på Otterøya, samt til områder som i dag har private vannverk.

Kommunestyret har vedtatt hovedplanen for vann og avløp for 2016–2024 hvor det blant annet skal etableres krisevannforsyning fra Havikvatnet, Heimvatnet og Sævikdammen.