Namdalske kulturminner får 848.000 kroner i støtte

Restaurering av Bachbrygga i Foldereid, Walhalla i Flatanger og Råum seterfjøs på Høylandet får til sammen 848.000 kroner i bevaringsstøtte fra Kulturminnefondet.

206.000 Håkon Bach blir tildelt 206.000 kroner fra Kulturminnefondet til restaurering av Bachbrygga i Foldereid.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

NAMSOS: 30 prosjekter fra Nord-Trøndelag søkte om til sammen 7,5 millioner kroner i støtte. Dette er en liten økning fra forrige søknadsrunde, med 28 søknader på til sammen fem millioner i 2016.

Disse prosjektene i Nord-Trøndelag får støtte: (Prosjekt, eier, kommune, tilsagnsbeløp)

Restaurering av Bachbrygga i Foldereid, Håkon Bach, Nærøy, 206.000

Walhalla, Bjorn Klovvik, Flatanger, 247.000

Råum seterfjøs, Maria Haldorsen, Høylandet, 395.000

Rehabilitering av låve/fjøs - Solheim gård, Janne Sollie, Stjørdal, 385.000

Bygård - skifertak Gammelfjøset, Astrid Helland og Hermod Fledsberg, Steinkjer, 455.000
 

Innen søknadsfristen for 2017 gikk ut 1. november 2016, hadde det kommet inn hele 1242 søknader til Kulturminnefondet om støtte til bevaring av kulturminner i privat eie. Nordmenn vil ruste opp hus, låver, uthus, fly og båter for over 340 millioner kroner.

– Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier en tilfreds Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.