– Regjeringa undergraver egen regionreform

Leder i Fellesnemda, Anne Marit Mevassvik, reagerer kraftig på at regjeringa åpner for at storbyene skal kunne overta kollektivtrafikken.

REAGERER – Norge trenger sterke folkevalgte regioner. Det som nå legges fram gir ikke grunnlag for det, sier leder i Fellesnemda i Trøndelag fylkeskommune, Anne Marit Mevassvik.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det vil være å undergrave egen regionreform ved å ta viktige oppgaver fra fylkene, sier Mevassvik.

I forrige uke var det tannhelsetjenesten til kommunene, og i dag kollektivtrafikken til storbyene.

– Hva blir det neste, sier lederen i Fellesnemda for Trøndelag fylkeskommune.

Fester lit til Stortinget

Hun mener regionene aldri kan bli den samfunnsutvikleren Stortinget ønsker om regjeringen vil fjerne den ene oppgaven etter den andre. Mevassvik fester nå sin lit til at Stortinget tar affære.

- Nå må det ordnes opp i det rotet regjeringen skaper mellom forvaltningsnivåene. Vi er i gang med å bygge en ny trøndersk region, og da trenger vi flere oppgaver, også på samferdselsområdet – ikke færre.  Vi må heller samle ansvar og se all kollektivtrafikk i by og land under ett – ikke dele opp ansvaret enda mer. Det er ikke bra for kollektivbrukeren – og dette er ikke lønnsomt for samfunnet, flere byråkrater vil måtte koordinere arbeidet mellom by og distrikt, sier Mevassvik.

Trenger sterke regioner

Mevassvik understreker at det er helt avgjørende at regionene får flere oppgaver.

– Norge trenger sterke folkevalgte regioner. Det som nå legges fram gir ikke grunnlag for det, sier hun.