Nær åtte millioner er allerede brukt til ny Rørvik kirke før byggevedtak

Seks av åtte millioner har gått til konsulenter

Av forsikringssummen for Rørvik kirke er det til nå brukt 7,872 millioner kroner. 6,08 millioner av dette er gått til konsulenttjenester.

IKKE MEST Av forsikringsoppgjøret er det bare en liten del som er gått til opprydding etter brannen og fjerning av den brente kirkebygninga. Det aller meste er gått til konsulenttjenester. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Fra økonomiavdelinga i Vikna kommune har NA fått en detaljert oversikt over hva de vel 7,8 millionene er brukt til så langt. Det gjenstående av forsikringssummen er ifølge kommunen nå 7.564.910 kroner. Torsdag skal kommunepolitikerne ta endelig stilling til om det skal brukes 34 millioner – eksklusive merverdiavgift – på nytt kirkeprosjekt.