Får 50.000 til bevaring av båtbyggertradisjoner

Grong kommune får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til bevaring av båtbyggeri- og båtbyggertradisjoner.
NAMDALSAVISA

GRONG: Det er klart etter at stiftelsen på sitt styremøte besluttet å innvilge 50.000 kroner til dette formålet, melder stiftelsen i en pressemelding.

Namsenbåten

Bygging av Namsenbåter er en tradisjon som har dominert i området i århundrer.

Namsenbåten er en type elvebåt spesielt tilpasset laksefiske i elver. Den er en smal klinkbygd båt som er svært lettrodd. Opprinnelig hadde den stavn i begge endene, noe som gjorde den lett manøvrerbar i sterk strøm. I nyere tid ble akterstavnen erstattet med feste for påhengsmotor. I dag er det få som behersker båtbygger¬håndverket i regionen, og kunnskapen som tradisjonelt har blitt overført fra far til sønn står i fare for å gå tapt.

Urstadbåter

En av de siste aktive båtbyggerne i regionen var Alfred Urstad (1907-99). Han bygde såkalte Urstadbåter i over 50 år.

Det ble spilt inn en film i 1989 der Alfred forteller og demonstrerer båtbyggerhåndverket.

I senere tid har Grong kommune fått tilbud om å overta innholdet i verkstedet etter Alfred Urstad.

Mye av verktøyet etter Urstad er egenprodusert, slik som det var sterk tradisjon for innenfor båtbyggingen. Verktøy og gjenstander fra Urstads båtbyggerverksted er en viktig representant for tradisjonell bygging av Namsenbåter.

Utstilling

Grong kommune ønsker sammen med Museet Midt å lage en utstilling på Grong bygdemuseum om Namsenbåten og båtbyggerens historie.

Utstillinga er tenkt plassert i låven på bygdemuseet. Med oppbygging av ei utstilling ønsker man å formidle båtbyggerhåndverket på en slik måte at det kan skape engasjement omkring de lokale båtbyggertradisjonene.

Utstillinga vil være et første skritt på vegen i arbeidet med å generere økt aktivitet omkring båtbygging.

9,1 millioner

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsens ideelle formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. Hensikten er å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Styret i stiftelsen har hittil i 2017 bevilget 9,1 millioner kroner til 68 forskjellige prosjekter.