Dette blir fylkesmannens ledere

Ass. rådmann Gerd Janne Kristoffersen. 

NAMDALSAVISA

Ledelsen for det nye fylkesmannsembetet er nå klar. Sju direktører og assisterende fylkesmann skal utgjøre ledelsen sammen med påtroppende fylkesmann Frank Jenssen når Trøndelag blir samlet til ett fylke fra årsskiftet.

Dette blir ledergruppa:

Gerd J. Kristoffersen (ass. fylkesmann)

Mari Mogstad (kommunal og justis)

Helge Hansen (reindrift)

Tore Bjørkli (landbruk)

Bjørnar Wiseth (klima og miljø)

Erik Stene (oppvekst og velferd)

Jan Vaage (helse og omsorg)

Roar Veiseth (administrasjon).