Søker entreprenøren til storprosjekt på Fv17.

– Milepæl for prosjektet

Bygging av 5,4 kilometer ny veg mellom Strømnes og Sprova vil bety mange arbeidsplasser og positive ringvirkninger lokalt.

Kart over vegen som skal bygges mellom Strømnes og Sprova.  Foto: Statens vegvesen

Jo Bernt Brønstad  Foto: Nina Kjeøy, Statens vegvesen

NAMDALSAVISA

NA digitalt - kun kr. 49,-

Prøv NA digitalt - kun kr. 49,-STEINKJER: Fire dager etter at Stortinget behandlet bompengeproposisjonen, annonserte Statens vegvesen fredag den største entreprisen på prosjektet: Bygging av ny Fv. 17 mellom Strømnes og Sprova.

Dette skal bygges:

* 5,4 km ny veg

* Tilhørende lokalveger mellom Strømnes og Sprova

* Strømnestunnelen (1.000 meter)

* Holmviktunnelen (600 meter)

* Holmvikbrua (42 meter)

* Eldbrua (27 meter)

* Elektrotekniske anlegg, drenering, asfaltering, vegmerking, rekkverk, skilt, lysmaster m.m.

Entreprisen er den største på prosjektet Fv. 17 og Fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm, og det er tydelig interesse i markedet.

– Flere interessenter har ringt og stilt spørsmål rundt når entreprisen annonseres. Det er tydelig at dette er en milepæl for flere enn oss, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad i en pressemelding.

Han legger til at han regner med at mange melder seg på i konkurransen om det som er den største entreprisen noensinne i fylket.

Vegprosjekt genererer mange arbeidsplasser. Denne entreprisen ligger i størrelsesorden på mange hundre millioner kroner. Det betyr mye arbeid både for entreprenører, underentreprenører og leverandører de neste årene.

– Vi vet at en stor del av entreprisen er tjenester levert av store og mindre store leverandører i nærområdet. Dette kommer altså mange til gode, sier Brønstad.

Prosjektet Fv. 17 og Fv. 720 skal være ferdig ved utgangen av 2019.