De første spadetakene til det nye forretningsbygget på Kolvereid

Krever store omlegginger

Grunnarbeidet til det som skal bli et nytt og stort forretningsbygg ved innkjøringa til Kolvereid sentrum er i gang. Og det vil pågå ei god stund.

BERØRER TRAFIKANTENE MINST MULIG: Det nye forretningsbygget på Bakkan på Kolvereid vil kreve mye plass. Det betyr vegomlegging, forteller Josten Brevik og Rolf Johansen fra Nærøysund Entreprenør og Kurt Kristiansen og Håvard Hernes fra Nærøy kommune.  Foto: Birger Aarmo

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – For å få plass til bygget, må vi flytte på veger. Det igjen betyr at mye infrastruktur nede i grunnen må flyttes på. Her er det både vann, strøm, telefon og fiber- kabel, sier Josten Brevik i Nærøysund entreprenør som utfører grunnarbeidene for utbygger Nærøysund Eiendom.

I korte trekk vil man legge om Nyvegen slik at den går helt inn til Bakkalandet Hotell.

– I tillegg vil innfartsvegen til sentrum, Bjørkåsvegen, flyttes noen meter inn mot Kova- bygget, sier drifts- og utviklingssjef Håvard Hernes.

Arnts veg, som i dag går omtrent midt i der det nye forretningsbygget sannsynligvis vil komme, blir også flyttet slik at innkjøringa vil bli direkte på Bjørkåsvegen i stedet for til Nyvegen, slik det er i dag.

Trafikken vil gå

Disse omleggingene vil naturligvis føre til noen utfordringer for bilister og fotgjengere.

– Målet vårt er at trafikken skal gå tilnærmet uhindret så mye som mulig. Men vi kommer nok til å stenge Nyvegen i noen perioder. Her er det gode omkjøringsmuligheter, og vi skal varsle trafikantene i god tid før vi stenger, sier Brevik.

De vurderte også stenging av Bjørkåsvegen, men har kommet til at det vil gi større trafikale problemer med blant annet mer tungtransport gjennom Kolvereid sentrum.

– Utfordringa er å lage ordninger slik at de myke trafikantene blir ivaretatt, og det skal vi klare, sier arbeidsleder Rolf Johansen i Nærøysund Entreprenør.

Kommunen deltar

Vegomlegginga som nå er i gang. er i utgangspunktet et privat anlegg.

– Men siden kommunen har mye infrastruktur i grunnen, har kommunestyret gått med på å betale materialkostnadene i de tilfellene våre anlegg berøres, sier Håvard Hernes.

Med de planene som nå er godkjent for omlegging av vegene på Bakkan, som området kalles lokalt, tror Hernes man vil få et ryddigere og mer oversiktlig trafikkbilde i Kolvereid sentrum.

Noen eksakt sluttdato på vegomlegginga er ikke satt, men målet er asfaltering før første september.