Mannsdominert ledergruppa hos Fylkesmannen i Trøndelag

Beklager lav kvinneandel

Sju menn – og to kvinner danner ledergruppa hos Fylkesmannen i Trøndelag. – Ledergruppa burde hatt flere kvinner, sier Inge Ryan.

BARE MENN – NESTEN Den nye ledergruppa hos Fylkesmannen i Trøndelag består av sju menn – og bare to kvinner. – Beklagelig, mener fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Inge Ryan. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fra 1. januar 2018 slås fylkesmannsembetene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag sammen – og det med skjev kjønnsfordeling i den nye ledergruppa.