Bygger Elveparken på Høylandet

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Formannskapet i Høylandet går inn for rådmannens forslag om bygging av Elveparken boligtun i området mellom Coop-butikken og elva.

Om kommunestyret følger innstillinga 24. april, er det klart for å iverksette planene om første byggetrinn som vil omfatte fire utleieleiligheter.

Den økonomiske ramma settes til 12 millioner kroner, noe som også innebærer bygging av garasjer og opparbeidelse av uteområdet.

 Det er planlagt til sammen 16 boenheter i Elveparken boligtun.