Fylkesmannen ser kommunene i kortene

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag skal på beredskapstilsyn til fire kommuner i Namdalen.

PÅ TILSYN Fylkesmannens beredskapssjef Per Arne Stavnås. 

Den skal inneholde tiltak for å unngå at krisesituasjoner oppstår.

Per Arne Stavnås, fylkesberedskapssjef
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Lov om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunene å ha en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. De skal også kunne vise fram en beredskapsplan for krisesituasjoner.