Snøskuterløyper i Nærøy

Ingen jubel hos reineiere

Både Foldereid snøskuterklubb og Salsbruket jeger og fisk har foreslått rekreasjonsløyper for skuterkjørere. Reindriftsnæringa jubler absolutt ikke over forslagene.

LØYPER Dette er den ene traseen Foldereid snøskuterklubb foreslår på Bogafjellet, men forslaget møter motbør hos reindriftsnæringa. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det er kommet høringsuttalelser fra Meatelen Sijte/Jåma Anti-gruppa, Åarjel Njaarke reinbeitedistrikt og Voengelh-Njaarke reinbeite- distrikt.