Ønsker kandidater til Hans Barliens grynderpris

NAMDALSAVISA

Fylkeskommunen ønsker kandidater til Hans Barliens grynderpris. Prisen ble opprettet i 2016 etter forslag fra fylkesrådslederen og skal deles ut for første gang i 2017. Den skal gå til personer, grupper, en organisasjon eller bedrift i Namdalen som har gjort en særlig innsats i eget lokalsamfunn. Fristen for å foreslå er satt til 1. juni.

– Prisen skal stimulere til nyskaping og bidra til økt anerkjennelse av innovativ virksomhet, heter det i omtalen av den nye prisen.

Juryen består av fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik, banksjef Jon Håvard Solum, direktør Innovasjon Norge, Ulrik Hammervold, fabrikksjef på Pharmaq, Trude Parnas og ordfører Per Olav Tyldum.