Drastisk nedgang i krykkje-bestanden

– Grunn til bekymring

Fra 2012 til 2016 har antall hekkende krykkje-par gått ned fra 520 til 32 på Sør-Gjæslingan. – En dramatisk nedgang, sier miljøverndirektør hos Fylkesmannen, Bjørnar Wiseth.

Rødlista Krykkjebestanden på Sør-Gjæslingan har blitt betydelig mindre de siste årene. 

NAMDALSAVISA

SØR-GJÆSLINGAN: Norsk institutt for naturforskning (Nina) har i flere år jobbet med å kartlegge sjøfuglbestanden langs kysten i Nord-Trøndelag. De har en fast forskningsbase på Sklinna i Ytre Namdal. Tallene de har samlet inn viser en drastisk nedgang i bestanden av krykkje på Sør-Gjæslingan. En fugleart som er på rødlista over truede fuglearter.