Foreldre frifunnet for vold mot barna

Ekteparet sto tiltalt for vold og mishandling av sine egne barn, men ble frifunnet i tingretten.

Ikke bevis Tingretten, under ledelse av sorenskriver Lisa Elin Bech, frifant foreldrene.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Foreldreparet i 30-årene sto tiltalt for å ha mishandlet barna, som begge er under ti år, gjennom gjentatte slag på baken.

Påstand om fengsel

Aktor Anita Ravlo Sand hadde lagt ned påstand om fengsel i seks måneder for begge foreldrene, men i en enstemmig dom fra Namdal tingrett er begge frifunnet.

– Foreldrene har kategorisk avvist at de har utsatt barna for grenseoverskridende fysisk atferd. På bakgrunn av en samlet vurdering, finner tingretten det ikke bevist at foreldrene har utøvd fysisk vold mot sine barn, verken gjentatte ganger eller ved enkelte anledninger, står det i dommen.

Avviste erstatningskrav

Bistandsadvokaten fremmet krav om oppreisningserstatning på vegne av barna med inntil 40.000 kroner for hver.

Tingretten, under ledelse av Lisa Elin Rosendal Bech, avviste kravet og frifant begge foreldrene også på dette punktet.