Fra camping til hyttegrend

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Forslaget om endring av reguleringsplanen som innebærer at Kvisterø Camping endres til Kvisterø hyttegrend skal behandles i Nærøy kommunes utvalg for drift og utvikling 21. april.

Campingplass-aktiviteten har avtatt og tre av hyttene er allerede kjøpt av private. Planen er å selge hyttene enkeltvis.

 I tillegg til de eksisterende hyttene legges det opp til fem mye hyttetomter i planområdet. Rådmannens forslag til vedtak vil bli lagt fram i møtet, men det signaliseres ei positiv innstilling.