Kristendom i skolen

  Foto: Bjørn Tore Ness

Det er viktig å hegne om vår kristne kulturarv.

NAMDALSAVISA

Det er intern strid i Ap om kristendomsfagets plass i skolen. Ap-leder Jonas Gahr Støre vil beholde K-bokstaven i faget KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk). Anniken Huitfeldt og AUF-leder Mani Hussaini har fått med seg flere av Aps fylkeslag på å fjerne K-en. AUF-lederen argumenterer med behovet for å fremme mangfold og toleranse. Huitfeldts innvending går blant annet på at det har blitt mindre tid til etikk og andre religioner.

Det gamle kristendoms- og religionsfaget fikk nytt innhold under Bondevik I-regjeringa i 1997, og da med forkortelsen KRL. Under den rødgrønne regjeringa ble faget omdøpt til RLE i 2008, og så ble det KRLE da Erna Solberg måtte ha Krfs støtte for å danne regjering i 2013. Men K-en i KRLE handler ikke bare om en bokstav, men vel så mye innholdet i faget. I utgangspunktet krevde KrF at faget skulle inneholde minst 55 prosent kristendom. Resultat ble til slutt en rundere formulering slik at det i praksis er snakk om cirka halvparten.

Et bredt flertall på Stortinget har avviklet den luthersk kristne statskirken og i stedet innført begrepet folkekirke om Den norske kirke. Mange mener at dette bør få konsekvenser for kristendommens plass i skoleundervisninga.

Nettopp i lys av påskas kristne budskap er det interessant å få en diskusjons om kristendommens plass i skoleundervisninga. Bare de færreste vil ha en kristen forkynning i skolen, men det bør fortsatt være naturlig å vie den kristne kulturarven vesentlig fokus i skolen. Den oppvoksende slekt har slett ikke vondt av å få kunnskap om kristendommens betydning for oss nordmenn, snarere tvert om. Det blir misforstått toleranse å snakke om full likestilling mellom kristendom, andre religioner, andre livssyn og de som ikke tror på noen gud.

Det hører til god allmennkunnskap å vite hvorfor eksempelvis langfredag er fridag her i landet.

Det er viktig å kunne og forstå vår kulturarv, også den kristne delen av den. Bare på den måten er vi godt rustet til å skape toleranse for andre kulturer og religioner. Det er viktig å hegne om vår kristne kulturarv, ikke tildekke den. Når det stormer som verst og vi blir utsatt for angrep, bør vi alle klare å vende det andre kinnet til.