Vil starte konkrete utredninger av bru til Jøa

Sikkerhet kommer først

Namsos kommune krever lite, men forventer mye når de nå skal behandle og senere oversende innspill til ny fylkesvegplan.

FLYTEBRU Slik kan det bli seende ut med ei flytebru til Jøa. Dette er utgaven med 25 meters seilingshøyde utafor Ølhammeren og påkjøringsrampe oppe i berget. FOTOMONTASJE: Multiconsult AS 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Fastlandsforbindelse til Jøa må utredes og planlegges videre, heter det i rådmannens innstilling til politikerne i Namsos