Holder kortene tett til brystet

Felleskjøpet varsler storsatsing i Midt-Norge. Hva dette innebærer for Namdalen er konsernet lite konkret på.

FLYTTER UT? Felleskjøpet vurderer flere alternativer for hva som skal skje med avdelinga i Namsos. Avgjørelse er ventet i løpet av året.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Trøndelag er et kjerneområde og en av de viktigste landbruksregionene i Norge. For ytterligere å styrke vår konkurransekraft planlegger vi ei opprustning også i Midt-Norge. Vi skal møte framtidas krav til kvalitet og sortiment fra husdyrbønder i regionen, sier konsernsjef John Arne Ulvan i Felleskjøpet Agri og varsler investeringer for flere hundre millioner kroner i Midt-Norge.

Både nåværende og nye lokasjoner i regionen blir vurdert som utgangspunkt for ny fabrikkstruktur. Som ett av flere alternativ vurderer Felleskjøpet å bygge ny kraftforfabrikk på Fiborgtangen i Skogn.

– Det er fire kraftforfabrikker i Trøndelag i dag. Hvordan det blir seende ut i framtida er usikkert. Dersom planene i Skogn blir realisert vil det selvsagt påvirke andre. Men dette er det toppledelsen som styrer og må uttale seg om, sier daglig leder Inge Olav Rosendal ved Namdal Kornsilo og Mølle. Felleskjøpet Agri eier over 90 prosent av andelslaget på Skogmo.

– Vi skal se både på kraftforsida, butikk- og verksteddrift i sammenheng, og det skal settes ned ei gruppe som skal gå gjennom alle sider. Skal eksisterende virksomheter oppgraderes eller skal det satses på nybygg? Dette skal utredes før endelig beslutning tas i første halvår 2018, opplyser Gro Tvedt Anderssen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Felleskjøpet Agri.

Arbeidet med en styrking av regionens butikker og verksteder er ventet å begynne i løpet av året. Om dette vil medføre endringer for Felleskjøpets butikker i Namsos og Rørvik, vil ikke Anderssen si ennå.