Skal få erstatning for PD-smittet laks

Oppdrettere får kompensert PD-tap

Oppdrettere som må slakte laks på grunn av PD kan få sette inn mer laks i etterkant for å kompensere noe av tapene.

GÅR MOT KOMPENSASJONSORDNING: Sjømat Norge har vedtatt ei ordning som gir oppdrettere som har fått tap på grunn av PD smitte lov til å øke biomassen i anleggene i etterkant for å kompensere noen av tapene. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Smitten av PD på oppdrettslaks skal stoppes i Nord-Trøndelag, og PD-smitte betyr i de fleste tilfeller utslakting all fisk på lokaliteten smitten ble oppdaget. Det påfører selskapene store tap når ung laks må slaktes, og det medfører også at slakteriene må permittere folk siden det etter utslaktinga blir mindre fisk å ta hånd om.

Erstattes

Bare fra januar og fram til nå har tre selskap fått påvist PD i Nord-Trøndelag, og har fått pålegg om utslakting.

Nå er det ifølge nettstedet iLaks på veg ei ordning som gjør at selskapene som får PD kan øke den tillatte biomassen, den såkalte MTB, i sine anlegg etter at smitten er borte.

– Det å pålegge et selskap å måtte slakte ut fisken før tiden, er et svært alvorlig tiltak. Slik det har vært fram til nå, finnes det ingen kompensasjon for disse tapene. Nå har vi, under generalforsamlinga i Tromsø, vedtatt at en ordning med en kompensasjons MTB må komme på plass, bekrefter Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge overfor iLaks.

Han forteller at dette er noe de har jobbet med siden 2015.

– Ordninga vil ikke bare gjelder for PD, men all tvangsslakting som skjer i forbindelse med virussykdommer.

Målet er å redusere den belastninga et selskap får når virussykdom først rammer.

– Siden vi har innsett at det er vanskelig å få på plass en økonomisk ordning som krever at enten at staten betaler, eller at næringa bygger opp et fond, har vi avskrevet at ordninga skal bygges på dette. Vi ser mer for oss at det må bli endringer i forskriftsverket, slik at de selskapene som får utslakting kan ta igjen den tapte reduksjonen i MTB ved å få en forøket MTB i etterkant, forklarer Grøttum til iLaks.

Koster uansett

Tvangsslakting er uansett alvorlig og gir negative konsekvenser.

Grøttum påpeker samtidig overfor iLaks at selv om man får en kompensasjonsordning, er det å beordre tvangsslakting et alvorlig tiltak som uansett får store konsekvenser.

– Departementet var med da saken ble behandlet, og de har sikkert gjort opp seg noen tanker om hvordan og når dette kan innføres. Uavhengig av dette vil vi nå sette i gang en faglig prosess, hvor detaljene skal utformes.

Dette skal videre spilles inn til departementet. Det skal bli satt på plass et produksjonsforum som trolig vil stå sentralt i det videre arbeidet, forteller Grøttum.