Tar opp svekket matte-tilbud med fylkesråden

Gruppeleder Erik Fløan i Nord-Trøndelag Høyre tar saken fra Olav Duun vgs. opp i fylkestinget neste uke.

spør fylkesråden Erik Fløan (H). 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: - Jeg kan ikke skjønne hvordan de rødgrønne har tenkt å heve matteferdighetene i Namdalen uten å tilby et mellomnivå i matte på en eneste skole i dalføret, sier Fløan til NA.

Han lovet å følge opp saken om samfunnsfaglig matematikk ved Olav Duun vgs.

- Jeg fikk et svar fra fylkesråd Lagesen som jeg viser til i interpellasjonen, men siden det ikke ga svar på S2 neste år eller S1 og S2 i framtida, så bringer jeg inn saken for fylkestinget neste uke, sier Høyre-politikeren.


Elever frustrerte over kutt i matematikktilbudet på Olav Duun vgs.

– Går ut over ungdom i hele Namdalen

I forrige uke fikk elevene på studiespesialiseringslinja ved Olav Duun vgs. beskjed om at skolen kutter en del av matematikktilbudet. – Det ødelegger mye for oss, sier flere av elevene.

 

Her er hans interpellasjon om samfunnsfaglig matematikk ved Olav Duun vgs:

Fylkestinget i Nord-Trøndelag har gjentatte ganger bedt om at det settes en særlig innsats inn for å forbedre nordtrønderske elevers ferdigheter i matematikk. Høyre synes derfor at det er bekymringsfullt at matematikktilbudet innsnevres, nå ved Olav Duun vgs. i Namsos, slik det har vært omtalt i Namdalsavisa i vinter. Rektor har valgt å beholde tilbudet i ett skoleår til.

Matematikkundervisningen i den videregående skolen er inndelt i kursene praktisk (P), samfunnsfaglig (S) og realfaglig (R) matematikk. Den teoretiske fordypningen er stigende i den samme rekkefølgen. Dessuten finnes et kurs med teoretisk matematikk (T) som i hovedsak tjener som grunnlag for et videre løp med S- eller R-matematikk.

R-matematikk er nødvendig for å oppnå spesiell studiekompetanse ved opptak til høyere utdannelse. S- og P-matematikk kvalifiserer til generell studiekompetanse. At S-matematikk ikke gir noen særskilt kvalifikasjon ved opptaket, gjør ikke tilbudet mindre viktig for å gi elevene gode forutsetninger for å mestre høyskole- og universitetsstudiene.

Nord-Trøndelag er spredtbygd og tynt befolket, hvilket gjør det naturlig å satse på spredte, men spesialiserte skoler. Olav Duun vgs. har over 800 ordinære elever, og er den klart største skolen i Namdalen. Derfor har skolen en faglig bredde som svarer til at den har ansøkning fra hele distriktet. Til tross for en ventet elevtallsnedgang, vil det fortsatt forholde seg slik. Høyre finner det naturlig at en så stor og viktig skole tilbyr S-matematikk.

Da jeg henvendte meg til fylkesråden for utdannelse og kultur, fikk jeg et svar den 21. mars som vanskelig kunne tolkes på annen måte enn at:

  • elevene som går 1. året med S-matematikk i skoleåret 2017/18, ikke får fullføre det tiltenkte løpet med et 2. år med S-matematikk i 2018/19.
  • tilbudet om 1. året med S-matematikk også nedlegges fra skoleåret 2018/19.

Jeg stiller derfor følgende spørsmål til fylkesråden for utdannelse og kultur:

  • Vil fylkesrådet å gjøre noe for å beholde tilbudet om S-matematikk (både 1. og 2. året) ved Olav Duun vgs. etter skoleåret 2017/18?
  • Hva vil fylkesrådet gjøre for de elevene som går 1. året med S-matematikk i skoleåret 2018/19, men som ikke får tilbud om 2. året med S-matematikk?
  • Hvordan vil fylkesrådet heve namdalske elevers matematikkferdigheter om hele distriktet blir stående uten tilbud om S-matematikk?

Elever ved Olav Duun videregående skole:

Brutte løfter og svik

Innspill