Ønsker ny vakttelefon for påkjørsler

NAMDALSAVISA

GRONG: De siste tre årene har det ikke vært en vakttelefon i Grong som Bane Nor eller politiet har kunnet ringe for å få gjennomført ettersøk og avliving av påkjørt og skadet vilt.