Barnevernet på flyttefot

NAMDALSAVISA

GRONG: Barnevernet og PP-tjenesten i Indre Namdal trenger større plass. I de nåværende lokalene er det 13 kontorplasser og en ekspedisjon og det blir for lite når 19-20 ansatte skal ha plass.

Grong kommune har derfor forhandlet fram en avtale om leie av Røde Kors-huset som vil gjelde fram til 1. juni i 2020, med mulighet for forlengelse. Det er avtalt ei årlig leie på 150.000 kroner som er det samme som ble betalt da huset ble benyttet som undervisningslokale mens skolen var under ombygging.