Dyrere uteområde ved Grong barne- og ungdomsskole

NAMDALSAVISA

GRONG: Det er tidligere budsjettert med 750.000 kroner til opparbeidelse av uteområdet ved Grong barne- og ungdomsskole og Kuben kulturhus. Det viser seg nå at det vil koste 976.000 kroner å få anlagt en planlagt miniballbinge og en balansepark med diverse utstyr.

Rådmannen foreslår at kommunestyret vedtar at området opparbeides i tråd med foreslåtte planer og at det finansieres med et låneopptak på 306.000 kroner, 475.000 kroner i spillemidler og 195.000 i momskompensasjon.