Gang- og sykkelveg øverst på lista

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: I forslaget til en høringsuttalelse fra Namdalseid til samferdselsstrategien for Trøndelag, prioriterer rådmannen tre tiltak. Øverst på lista settes gang- og sykkelveg langs Fv 17 fra Fallet til avkjøringa til Berre.