Klargjør næringstomt på Skogmo

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Kommunestyret i Overhalla har vedtatt at et område på 30 dekar på østre del av Skogmo industriområde kan bygges ut med nødvendig infrastruktur. Området er tidligere kjøpt for 1,7 millioner kroner og nå er det vedtatt ei kostnadsramme på 1,25 millioner kroner for klargjøring av tomtene.

Rådmannen hadde foreslått en pris på 180 kroner per kvadratmeter ved videresalg, men det syntes politikerne var for lite. Kommunestyret gikk enstemmig inn for at prisen skal være 220 kroner.