Sørvik talte for distriktene

Da Terje Sørvik entret talerstolen under Arbeiderpartiets landsmøte torsdag, var han tydelig på at han ønsker å føre en nærings- og distriktspolitikk.

På talerstolen Terje Sørvik  Foto: Arbeiderpartiet

NAMDALSAVISA

OSLO: – Vi må føre en målrettet nærings- og distriktspolitikk for å utnytte distriktenes ressurser innen energi, jord og skog samt marin og maritim sektor. Vekst og utvikling i distriktene vil bidra til å løse landets sysselsettingsutfordringer. Det vil bidra til det grønne skiftet, og det vil avlaste storbyenes utfordringer innen miljø, kommunikasjon og bolig, sa Terje Sørvik, fylkesråd for regional utvikling under landsmøtet torsdag.

Sørvik talte til resten av sine kolleger i Ap der han understreket han ønsker at det skal bo folk i hele landet, og at hele landet skal tas i bruk.

– Vi skal føre en politikk som bidrar til vekst og utvikling. Bosetting og tilstedeværelse i hele landet er også en viktig del av nasjonens beredskap og sikkerhet. Både i grenseområdene på land og i kystområdene er det viktig at det finnes folk og virksomhet. Det er viktig å føre en politikk som viser at byer og distrikter er gjensidig avhengig av hverandre. Det er ingen motsetning mellom sterke byer og sterke distrikter, sa han.

Også Inger Marit Eira-Åhrén var på talerstolen torsdag kveld. Der innledet hun med en liten beskjed til Jonas Gahr Støre.

– Jeg er blitt sendt hit, ikke for å gi deg en joik, men for å bidra inn i den politiske debatten med et distrikts- og trøndelagsperspektiv på hvordan det er å være matprodusent når rovvilt har større verdi enn våre rein og naboens sau og lam, sa Eira-Åhrén.

Dermed ble rovdyrforvaltningen i Norge hennes hovedtema.

– Det nye Trøndelag blir det største forvaltningsområdet for sørsamisk språk og kultur. Dette er tett bundet sammen med reindrift. Det betyr at tar man bort livsgrunnlaget til samisk og sørsamisk reindrift – tar man bort mye av livsgrunnlaget til et folk, ett språk, en kultur, var noe av det hun sa til forsamlinga.


Landsmøte Inger Marit Eira-Åhrén.  Foto: Ap