Har utviklet nytt fagskoletilbud som havbrukstekniker

NTS-gruppen og den namdalske oppdrettsnæringa er pådrivere for utviklinga av et nytt fagskoletilbud som havbrukstekniker.

PRESENTERTE PLANENE Fredag ble planene om nytt fagskoletilbud presentert for et utvidet partnerskap i Trondheim.  Foto: Presse

NAMDALSAVISA

YTRE NAMDAL: – For å nå NTS-gruppens ambisiøse utviklingsmål, er våre virksomheter avhengige av å sikre seg kompetent arbeidskraft i framtida. Vi skal ha kvalitet i alle ledd. Utdanningstilbudene må utvikle seg i takt med morgendagens kompetansekrav, sier administrerende direktør Harry Bøe i NTS.