Arealkonflikt med reindriftsnæringa

Legger skuterløype på is

Drømmen om snøskuterløyper i Bangdalen kan synes fjern etter at MNS mener prosjektet bør legges i skuffa.

AREALKONFLIKT Midtre Namdal samkommune mener rekreasjonsløyper for snøskuter i Bangdalen kommer i konflikt med vinterbeite for rein. Bildet viser en reindriftssame som flytter rein i Overhalla. 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Prosessen med etablering av snøskuterløyper for fornøyelseskjøring i Midtre Namdal avsluttes uten at det blir etablert løyper.