Landsmøtet i Arbeiderpartiet

Nei til tvang i Ytre Namdal

– De blå-blå bruker tvang for å slå sammen noen kommuner. De som blir berørt, kaller dette for maktmisbruk, sa Verran-ordfører Anders Lindstrøm da han tok opp framtidas kommunestruktur på Aps landsmøte fredag.

IKKE TVANG: Verran-ordfører Anders Lindstrøm trakk fram tvangssammenslåinga av kommunene i Ytre Namdal som et eksempel på maktmisbruk fra regjeringas side. Han ville heller at sammenslåing av kommuner skal skje basert på frivillighet, dialog og raushet - slik som i Verran og Steinkjer. 

NAMDALSAVISA

OSLO: Lindstrøm trakk fram vedtaket om sammenslåing av Vikna, Nærøy, Leka og Bindal som et eksempel hvor regjeringa, med støtte fra Venstre, har