Utvidet barnevernsvakt i fylket

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Administrasjonssjefen i Midtre Namdal samkommune foreslår at samkommunestyret fatter vedtak om å utvide deltakelsen i ordninga med felles barnevernsvakt i Nord-Trøndelag.

Hittil har avtalen med barnevernsvakta omfattet helg og høytidsdager, men nå vil det også bli felles barnevernsvakt etter kontortid på ukedagene. For samkommunen vil det bety ei kostnadsøkning på 504.835 kroner i 2017. Beløpet er allerede lagt inn i budsjettet. Saken avgjøres av samkommunestyret om ei uke.