Fornøyd delegasjon fra Nord-Trøndelag etter Aps landsmøte

– Et godt møte for Namdalen

Forslaget til Jorid Nordmelan om ei moderasjonsordning i barnehage og SFO gjorde at Hadia Tajik ble flau over at det ikke var hun som kom opp med forslaget.

Fornøyde Nord-Trøndelags delegasjon avbildet sammen med Jonas Gahr Støre. Foto: Sandra Skillingsås, Arbeiderpartiet  Foto: Arbeiderpartiet

NAMDALSAVISA

OSLO: I helga ble årets landsmøte i Arbeiderpartiet gjennomført. Partiets delegasjon fra Nord-Trøndelag kommer smilende heim fra hovedstaden.

– Det har vært et veldig bra møte sett i nordtrøndersk sammenheng. Vi har fått gjennomslag for mange av våre saker, og det er blitt gjort en god jobb av kanskje spesielt Anne Marit Mevassvik, som har vært en del av redaksjonskomiteen. der har hun jobbet hardt og godt for oss, forteller Arild Grande.

Flere av forslagene delegasjonen fra Nord-Trøndelag har kjempet for, ble med i redaksjonskomiteens innstilling til partiprogram.

Flau Tajik

Han trekker også fram Jorid Nordmelan.

– Hun fikk gjennomslag for en sak som hun selv tok opp. Det går på en moderasjonsordning for familier med barn i barnehage og SFO. Hadia Tajik sa faktisk at det forslaget var så bra at hun var flau over at hun ikke hadde kommet på det selv, forklarer Grande.


 

Stortingsrepresentanten fortsetter med å si at vedtakene de fikk gjennom i helga vil være med å sikre arbeidsplasser innen industri, landbruk, havbruk og næringsmiddelindustri i Nord-Trøndelag.

– Flere av vedtakene vil også være viktige for Namdalen. En av de vedtakene er kompensasjon innen oppdrett. Vertskommunene må sikres stabile forutsigbare inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringa. Også når det ikke er vekst, sier Grande.

Fra talerstolen

Terje Sørvik er også strålende fornøyd med utfallet etter landsmøtet.

– Det har vært et godt landsmøte, og vi sitter igjen med et godt inntrykk.

Sørvik talte til partikollegene fra talerstolen der han understreket han ønsker at det skal bo folk i hele landet, og at hele landet skal tas i bruk.

– Vi skal føre en politikk som bidrar til vekst og utvikling. Bosetting og tilstedeværelse i hele landet er også en viktig del av nasjonens beredskap og sikkerhet, sa han fra talerstolen.

– Vi greide å få i land en del vedtak om distriktspolitikk som vi er veldig fornøyde med. Det ble også vedtatt et eget dokument som går på dette med by og land, hånd i hånd.

Her er vedtakene som direkte påvirker Namdalen:

• Kompensasjon oppdrett: Vertskommunene må sikres stabile forutsigbare inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringa. Også når det ikke er vekst.

• Økt matproduksjon og økt bruk av uutnyttede beite- ressurser.

• Rettferdig behandling av matprodusenter.

• Utjevning nettleie og likeverdig nettariff for store forbrukere med høy brukstid.

• Vannkraft: Sikre inntekter til kommunene som stiller naturressurser til disposisjon.

• Redusere etterslep fylkes- og riksveger.

• Rovdyr ses i sammenheng med ønsket om økt matproduksjon.

• Sikre allemannsretten og Statskog

• Lærertetthet: Minimum på kommunenivå