Fikk høythengende pris

Johan J. Jakobsen fra Spillum ble i helga tildelt Senterpartiets høyeste utmerkelse Såmannen.

  Foto: Privat

NAMDALSAVISA

OSLO/SPILLUM: – Felles for de tre som i dag får partiets høyeste ærespris er en unik evne til å kombinere en sterk verdidrevet politikk med praktisk utøvelse til beste for land og folk, sa Trygve Slagsvold Vedum ved utdelingen av Såmannen på partiets landsmøtefest i Trondheim i mars.

Anne Enger, Johan Buttedahl og Johan J. Jakobsen var de tre som fikk utdelt æresprisen for deres store og langvarige politiske virke for samfunnet og for Senterpartiet, og i helga fikk Jakobsen utdelt prisen i familiens heim i Oslo.

Marit Arnstad og Knut M. Olsen hadde tatt turen sammen med Trygve Slagsvold Vedum, og familien hadde en fin dag sammen i forbindelse med den høythengende prisutdelinga.

Forrige gang Såmannen ble utdelt var i 1991- Da ble den tildelt Dagfinn Vårvik, som var Senterpartiets leder fra 1973 til 1977. Johan J. Jakobsen fra Spillum var innvalgt på Stortinget i 28 år, fra 1973 til 2001. Han var samferdselsminister i Kåre Willochs regjering fra 1983 til 1986, og kommunalminister i Jan P. Syses regjering fra 1989 til 1990.

Og nå er han altså en av få som har fått partiets høyeste ærespris.

Dette skriver Senterpartiet om namdalingen:

Johan J. Jakobsens politiske arbeid var preget av et bredt samfunnssyn med forankring i ideen om likeverdighet mellom by og bygd og folk i ulike samfunnsgrupper. Jakobsen var en brobygger som virket samlende internt i Senterpartiet samtidig som han bygde relasjoner til andre partier på en måte som økte Senterpartiet innflytelse på samfunnsutviklingen.