Ber Fosnes avslå søknad om nytt oppdrettsanlegg

Namsenvassdragets elveeierlag advarer mot konsekvensene av et nytt oppdrettsanlegg i utløpet av Gyltfjorden.

uttrykker skepsis: Skissen viser plassering og utstrekning av anlegget/lokaliteten det søkes om ved utløpet av Gyltfjorden i Fosnes kommune. Elveeierlaget frykter både rømming og lakselus ved en eventuell etablering.SKISSE: Skjermdump fra søknad. 

NAMDALSAVISA

FOSNES: – Vi ber kommunen avslå søknaden fra Marine Harvest om et nytt anlegg ved Gyltneset, heter det i en høringsuttalelse fra Namsenvassdragets elveeierlag.