Har fått millionstøtte for kartleggingsinnovasjon

Slik skal de møte eldrebølgen

Om få år skyller eldrebølgen inn over Norge. Da står Namsos kommune rustet – gjennom en innovativ måte å jobbe på.

INNOVASJON Heidi Hestmark og Eva Fiskum i Namsos kommune har over lengre tid jobbet med en ny arbeidsmetodikk – som sørger for en tettere og bedre oppfølging av brukere av helsetjenestene i kommunen. 

Våre egne erfaringer tilsier at dette allerede har gjort at flere brukere kan bo heime lenger – og at vi har hindret sykehusinnleggelser.

Jorunn Kolstad, Namsos kommune
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nyskapninga er like god som den kan virke enkel; ved å involvere brukerne av helsetjenestene skaper man seg et mye bedre sikkerhetsnett som kan spare samfunnet for millioner.